Polityka Jakości

 

Polityka
Zintegrowanego Systemu Zarządzania
w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania wypływa z przyjętej przez Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. misji: „Dobro Pacjenta naszym najważniejszym celem”, a jej założenia realizujemy w oparciu o wytyczne Programu Akredytacji Szpitali, norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 oraz standardów postępowania, norm etycznych i wymagań prawnych.

 • Dążenie do pełnej satysfakcji pacjentów oraz pracowników,
 • Stałe podnoszenie jakości świadczonych usług medycznych,
 • Spełnienie wymagań akredytacyjnych w celu podnoszenia poziomu jakości świadczonych usług medycznych związanych z bezpieczeństwem pacjenta,
 • Podejmowanie działań na rzecz rozwoju i doskonalenia nowych obszarów działalności i technologii w zakresie świadczonych usług medycznych oraz wdrażanie metod pracy zgodnie z najnowszymi standardami współczesnej medycyny,
 • Utrzymanie i ciągłe podejmowanie działań na rzecz modernizacji infrastruktury szpitala oraz optymalizacja posiadanego zaplecza medycznego,
 • Dbałość o sukcesywne podnoszenie kwalifikacji i rozwijanie umiejętności zawodowych pracowników oraz dążenie do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • Organizacja pracy oraz prowadzenie działalności zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska i aspektów środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Doskonalenie działań organizacyjnych i technicznych dla poprawy oddziaływania na środowisko naturalne oraz środowisko pracy,
 • Rozwijanie wśród pracowników postaw nastawionych na zachowanie bezpieczeństwa pracy oraz dbałość o środowisko, powołanie i wspieranie zespołu zajmującego się zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Przyjęcie pełnej odpowiedzialności za zapobieganie wypadkom przy pracy i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, chorobom zawodowym oraz monitorowanie ryzyka zawodowego i dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Uświadomienie i angażowanie personelu w działania mające na celu ochronę środowiska i ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz konsultowania i współudziału w rozwiązywaniu zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Ochrona pracowników przed konsekwencjami w związku ze zgłaszaniem nieprawidłowości w zakresie stanu BHP,
 • Identyfikacja zagrożeń oraz szacowanie ryzyka i podejmowanie działań mających na celu jego ograniczanie w każdym obszarze funkcjonowania systemu zarządzania,
 • Doskonalenie działań w zakresie wdrożonego systemu zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Zarząd deklaruje pełne zaangażowanie własne i całego personelu we wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z  normą ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001: 2018 i jego stałe doskonalenie dla zapewnienia Pacjentom coraz wyższych standardów leczenia i opieki i poczucia bezpieczeństwa.

Prezes Zarządu
Adam Magiełka

Starogard Gdański, 15.02.2021 r.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *